Aktualizacje

Jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się system wspierającym strażaków w codziennych obowiązkach. Poniżej możesz zapoznać się z aktualizacjami, które wprowadziliśmy w ostatnim czasie.

Panel informacyjny akcji

Panel informacyjny akcji

Zmiany w aplikacji:- Dodanie panelu informacyjnego akcji. Panel w przejrzysty sposób prezentuje dane statystyczne...

Moduł magazynu

Moduł magazynu

Zmiany w aplikacji:- dodanie modułu magazynu- dodanie panelu informacyjnego "Stany magazynowe"

Moduł faktur

Moduł faktur

Zmiany w aplikacji:- dodanie modułu faktur- aktualizacja danych jednostek PSP

Quizy

Quizy

Zmiany w aplikacji:- dodanie quizów

Import danych

Import danych

Zmiany w aplikacji:- dodanie możliwości zaimportowania danych do systemu- dodanie pola opis do raportów i widoków-...

Gotowość bojowa

Gotowość bojowa

Zmiany w aplikacji:- gotowość bojowa – w każdym miejscu w aplikacji dwoma kliknięciami określisz swoją gotowość...

Logi jednostki

Logi jednostki

Zmiany w aplikacji:- Logi jednostki – pozwalają administratorom na skuteczne monitorowanie działań jednostki w...

Terminy w widoku kalendarza

Terminy w widoku kalendarza

Zmiany w aplikacji:- Terminy w widoku kalendarza. Od tej aktualizacji wszystkie terminy będziesz mógł podejrzeć w...

Katalog widoków i raportów

Katalog widoków i raportów

Zmiany w aplikacji:- więcej miejsca na opisy i uwagi - od teraz dane tego typu zajmują pełną szerokość, dzięki czemu...

Dodanie terminów

Dodanie terminów

Zmiany w aplikacji:- terminy badań, szkoleń, ubezpieczeń, sprzętu oraz pojazdów,- rozszerzenie prezentowanych danych w...