Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
System jest w tej chwili w fazie wczesnego dostępu ale otwarcie na wszystkich nastąpi już na początku marca

Zakup licencji
Sklep z licencjami dostępny jest w aplikacji dla zarejestrowanych użytkowników. Pozwala on na płatność zarówno najpowszechniejszymi sposobami płatności internetowych ale i przelewem tradycyjnym. Po zaksięgowaniu płatności użytkownik dostaje zakupione licencje do wykorzystania wraz z przypisanymi do nich kodami. Licencja może zostać wykorzystana przez jej właściciela ale dzięki systemowi kodów może zostać również przekazana innej osobie w postaci kodu.
Licencja strażaka

Licencja strażaka w systemie Strażak.Online nie istnieje! Konto strażaka jest i pozostania darmowe. Użytkownik o tym typie może być członkiem nieograniczonej liczby jednostek standardowych. Nie może za to być członkiem jednostki nadzorowanej.

Licencja użytkownika nadzorującego
Licencja użytkownika nadzorującego – pozwala na przedłużenie aktywności użytkownika nadzorującego. Użytkownik nadzorujący może być członkiem dowolnej ilości dowolnego typu jednostek. Tylko on może dodawać nowe oraz zarządzać jednostkami nadzorowanymi.
Licencja jednostki standardowej

Licencja jednostki standardowej – pozwala na dodanie nowej lub przedłużenie aktywności istniejącej jednostki standardowej o ilość miesięcy zależnie od wybranej opcji. Jednostka standardowa pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji. Ich szerszy opis jest dostępny tutaj. Członkami jednostki standardowej może być nieograniczona liczba strażaków oraz użytkowników nadzorujących. Użytkownicy nadzorujący aby korzystać z jednostki muszą posiadać aktywną licencję użytkownika nadzorującego. Na cały czas aktywności jednostka dostaje do dyspozycji 100MB przestrzeni na dokumenty i inne pliki oraz 2000 wiadomości e-mail do wykorzystania na każdy rok trwania licencji.

Licencja jednostki nadzorowanej

Licencja jednostki nadzorowanej – pozwala na dodanie nowej lub przedłużenie aktywności istniejącej jednostki nadzorowanej o ilość miesięcy zależnie od wybranej opcji. Jednostka nadzorowana pozwala na pełne wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji. Ich szerszy opis jest dostępny tutaj. Członkami jednostki nadzorowanej może być nieograniczona liczba użytkowników nadzorujących. Użytkownik o typie strażak nie może zostać członkiem jednostki nadzorowanej. Użytkownicy nadzorujący aby korzystać z jednostki muszą posiadać aktywną licencję użytkownika nadzorującego. Na cały czas aktywności jednostka dostaje do dyspozycji 100MB przestrzeni na dokumenty i inne pliki oraz 2000 wiadomości e-mail do wykorzystania na każdy rok trwania licencji.