Katalog sprzętu do importu

W aplikacji Strażak.Online sprzęt kategoryzowany jest według katalogu. Dlatego jeżeli chcesz zaimportować sprzęt z innego systemu pomocny będzie wykaz typów. Poniżej prezentujemy listę typów, które możesz wykorzystać podczas przygotowywania pliku CSV do importu.

lp. Typ
1 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy pływające
2 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy pływające do wody zanieczyszczonej
3 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy przenośne
4 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy przewoźne
5 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy do wody zanieczyszczonej przenośne
6 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>motopompy do wody zanieczyszczonej przewoźne
7 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>pompy turbinowe
8 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>pompy turbinowe do wody zanieczyszczonej
9 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>pompy inne
10 sprzęt>sprzęt gaśniczy>pompy pożarnicze>pompy zanurzeniowe
11 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>oddymiające
12 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>prądotwórcze>przenośne
13 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>prądotwórcze>przewoźne
14 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>prądotwórcze>stacjonarne
15 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>sprężarkowe>przenośne
16 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>sprężarkowe>przewoźne
17 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>sprężarkowe>stacjonarne
18 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>wysokociśnieniowe gaśnicze>wodne
19 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>wysokociśnieniowe gaśnicze>wodno – pianowe
20 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>wysokociśnieniowe gaśnicze>pianowe
21 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>piany lekkiej (APL)
22 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>agregaty Inne
23 sprzęt>sprzęt gaśniczy>agregaty>agregaty proszkowe
24 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>W – 25
25 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>W – 42
26 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>W – 52
27 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>W – 75
28 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>W – 110
29 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>tłoczne>inny
30 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>Ws – 52
31 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>Ws – 75
32 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>Ws – 110
33 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>Ws – 125
34 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>Ws – 150
35 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>węże pożarnicze>ssawne>inny
36 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>noszaki do węży
37 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>proste
38 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>pistoletowe
39 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>wysokociśnieniowe
40 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>typu TURBO (PWT)
41 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>lance gaśnicze
42 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodne (PW)>inne
43 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>głowice mgłowe>ilość otworów głowicy mgłowej
44 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodno – pianowe>zwykłe
45 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice wodno – pianowe>typu TURBO (PWT)
46 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownice pianowe
47 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>prądownico – wytwórnice
48 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>wytwornice piany średniej
49 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>pianowe rury wylewowe
50 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>maszty pianowe
51 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>prądownice i wytwornice>inne
52 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>szybkie natarcie>wodne
53 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>szybkie natarcie>wodno – pianowe
54 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>szybkie natarcie>specjalne
55 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>wodne DW>przenośne
56 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>wodne DW>przewoźne
57 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>wodno – pianowe DWP>przenośne
58 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>wodno – pianowe DWP>przewoźne
59 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>pianowe DP>przenośne
60 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>działka pożarnicze>pianowe DP>przewoźne
61 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>generatory piany lekkiej (GPL)
62 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>zasysacze liniowe
63 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>zasłony wodne (kurtyny)
64 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>smoki ssawne
65 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>pływaki
66 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>kosze do smoka ssawnego
67 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>rozdzielacze
68 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>zbieracze
69 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>myjki do węży
70 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>łączniki kątowe
71 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>przełączniki>przełącznik 52/25
72 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>przełączniki>przełącznik 75/52
73 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>przełączniki>przełącznik 110/75
74 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>klucze>do hydrantu nadziemnego
75 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>klucze>do hydrantu podziemnego
76 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>klucze>inne
77 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>stojaki hydrantowe
78 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>wysysacze głębinowe
79 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>opaski wężowe
80 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>mostki przejazdowe
81 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>siodełka wężowe
82 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt do podawania wody i piany>zbiorniki przenośne na wodę
83 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>podręczny sprzęt gaśniczy>gaśnice
84 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>podręczny sprzęt gaśniczy>hydronetki
85 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>podręczny sprzęt gaśniczy>koce gaśnicze
86 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>podręczny sprzęt gaśniczy>sita kominowe
87 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>podręczny sprzęt gaśniczy>tłumice
88 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>szybkie natarcie proszkowe
89 sprzęt>sprzęt gaśniczy>sprzęt gaśniczy specjalny>działko proszkowe
90 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>rozpieracze ramieniowe
91 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>nożyce hydrauliczne
92 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>nożyco – rozpieracze
93 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>cylindry rozpierające
94 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>cylindry rozpierające teleskopowe
95 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>podnośniki kolumnowe
96 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>podnośniki teleskopowe
97 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>podnośniki stopowe
98 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>mininożyce
99 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>przecinacze do lin
100 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>przecinacze do nakrętek
101 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>otwieracze do drzwi
102 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>zaciskacze do rur
103 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>kliny ratownicze
104 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>pompy hydrauliczne
105 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia hydrauliczne>inne urządzenia hydrauliczne
106 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>poduszki pneumatyczne niskiego podnoszenia
107 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>poduszki pneumatyczne wysokiego podnoszenia
108 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>osprzęt do narzędzi pneumatycznych>reduktory
109 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>osprzęt do narzędzi pneumatycznych>sterowniki
110 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>osprzęt do narzędzi pneumatycznych>węże pneumatyczne
111 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>osprzęt do narzędzi pneumatycznych>inne
112 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>narzędzia pneumatyczne>inne urządzenia pneumatyczne
113 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>piły tarczowe
114 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>piły łańcuchowe
115 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>piły szablaste
116 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>urządzenia do cięcia płomieniowego
117 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>urządzenia do cięcia plazmowego
118 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>piły ręczne
119 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt do cięcia>inny
120 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>łomy
121 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>siekierołomy (inopur)
122 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>łomy wielofunkcyjne (hooligan)
123 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>siekiery
124 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>topory strażackie (ciężki)
125 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>młoty
126 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>bosaki>podręczne krótkie
127 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>bosaki>sufitowe
128 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>bosaki>lekkie
129 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>bosaki>ciężkie
130 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>kilofy
131 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>sprzęt burzący>młoty udarowe
132 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>kliny pod koła
133 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>zawiesia
134 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>liny stalowe
135 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>bele i podkłady drewniane
136 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>wciągarki
137 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>podnośniki samochodowe
138 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>hole sztywne
139 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>wybijaki do szyb
140 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>pozostały sprzęt>klucze pneumatyczne
141 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa technicznego>inny
142 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>linkowe aparaty ratownicze
143 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>liny asekuracyjne
144 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>liny ratownicze
145 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>liny szybkiego zjazdu ne śmigłowca
146 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>wyrzutnie do lin
147 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>taśmy alpinistyczne
148 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>pętle alpinistyczne
149 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>osłony na linę
150 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>haki mocujące
151 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>tyczki teleskopowe do podwieszania haka mocującego
152 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>karabinki alpinistyczne zakręcane
153 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>karabinki obrotowe
154 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>uprząże ratownicze dwuczęściowe
155 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>ląże asekuracyjne
156 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>punkty asekuracyjne
157 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>uprząże ewakuacyjne
158 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>przyrządy zjazdowe
159 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>przyrządy zaciskowe do podchodzenia
160 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>przyrządy autoasekuracyjne
161 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>bloczki do liny
162 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>bloczki ratownicze
163 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>rolki krawędziowe
164 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>płytki stanowiskowe
165 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>słupopłazy
166 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>drzewopłazy
167 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>raki lodowe (para)
168 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>czekano – młotki
169 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>trójnogi ratownicze z możliwością mocowania wyciągarki
170 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>trójnogi – inne
171 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>drabinki speleo (odc. 10 m)
172 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>drabiny balkonowe
173 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>spitownice
174 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>zestawy kołków rozporowych
175 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>zestawy do znakowania terenu lądowiska
176 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>pętle ratownicze z hakiem do śmigłowca
177 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>kosze ewakuacyjne
178 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>nosze koszowe ratownicze z pływakiem
179 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>nosze typu SKED
180 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>nosze wysokościowe do śmigłowca
181 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>krzesełka ratownicze
182 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>worki na sprzęt
183 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>worki lub plecaki na wyposażenie osobiste
184 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>hełmy umożliwiające współpracę ze śmigłowcem
185 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>kombinezony ochronne (jednoczęściowe)
186 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa wysokościowego>inny sprzęt
187 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>zestawy pierwszej pomocy
188 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>respiratory
189 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>defibrylatory
190 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>nosze>typu deska
191 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>nosze>zwykłe
192 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>nosze>składane (podbierakowe)
193 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>kołnierze ortopedyczne
194 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>kamizelki – szyny kręgosłupa
195 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>szyny wyciągowe
196 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>szyny i materace podciśnieniowe
197 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>usztywniacze podciśnieniowe
198 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>komplety szyn
199 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>opatrunki hydrożelowe
200 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>podgrzewacze mieszaniny oddechowej
201 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>ogrzewacze konwekcyjne ciałą
202 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>ogrzewacze chemiczne
203 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>mierniki CO w powietrzu wydechowym
204 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>aspiratory
205 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>butle tlenowe
206 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>reduktory
207 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>zestawy do tlenoterapii inne niż w zestawie
208 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>apteczki pierwszej pomocy
209 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>koce
210 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>folie izotermiczne
211 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>zestawy segregacyjne
212 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>przewoźne komory dekompresyjne
213 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>walizki medyczne
214 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa medycznego>inny sprzęt
215 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>zbiorniki do substancji chemicznych
216 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>separatory oleju
217 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>zbieracze substancji ropopochodnej
218 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>zapory tamujące
219 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>zapory sorbcyjne
220 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>pompy do substancji chemicznych
221 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>silniki do pomp beczkowych
222 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>odsysacze (odkurzacze) do substancji niebezpiecznych
223 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>myjki wysokociśnieniowe
224 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>węże do substancji niebezpiecznych
225 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>armatura i osprzęt
226 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>korki pneumatyczne
227 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>korki pneumatyczne stożkowe
228 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>korki pneumatyczne klinowe
229 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>bandaże pneumatyczne
230 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>poduszki pneumatyczne uszczelniające
231 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>pokrowce chemoodporne do poduszek uszczelniających
232 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>poduszki uszczelniające podciśnieniowe
233 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>worki do uszczelniania włazów i studzienek
234 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>sprzęt i środki do uszczelniania>inne materiały uszczelniające i osprzęt
235 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>kabiny dekontaminacyjne
236 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>inny sprzęt
237 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt do ratownictwa chemicznego>zestaw do dekontaminacji wstępnej
238 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>ubrania nurkowe>skafandry
239 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>ubrania nurkowe>nurkowe ubrania ochronne>ratownicze jednoczęściowe o dodatniej pływalności
240 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>ubrania nurkowe>nurkowe ubrania ochronne>dwuczęściowe wodoodporne membranowe
241 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>ubrania nurkowe>nurkowe ubrania ochronne>inne
242 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>płetwy regulowane
243 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>płetwy kaloszowe
244 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>maski pełne
245 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>półmaski nurkowe
246 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>fajki do oddychania
247 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt ABCD>noże nurkowe
248 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt balastowy>taśmy pasa balastowego
249 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt balastowy>ciężarki
250 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>hełmy nurkowe
251 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>butle nurkowe i osprzęt
252 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>łączniki międzybutlowe
253 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>przedłużacze pokrętła zaworu
254 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>manometry kontrolne
255 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>automaty oddechowe
256 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>rebreathery
257 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenie ratowniczo – wytwórnicze>kamizelki klasyczne
258 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenie ratowniczo – wytwórnicze>kamizelki z płytą typu skrzydło
259 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenie ratowniczo – wytwórnicze>noszaki do butki
260 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>boje dekompresyjne
261 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>komputery nurkowe
262 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>konsole nurkowe
263 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>głębokościomierze
264 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>zegarki nurkowe
265 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>busole
266 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>tabele dekompresyjno – powietrzne
267 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenia kontrolne i pomiarowe>tabliczki do pisania pod wodą
268 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>podwodny sprzęt oświetleniowy>latarki ręczne
269 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>podwodny sprzęt oświetleniowy>latarki czołowe
270 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>podwodny sprzęt oświetleniowy>karatki stroboskopowe
271 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>podwodny sprzęt oświetleniowy>reflektory poszukiwawcze
272 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>przewodowej>centralki
273 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>przewodowej>kabloliny
274 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>przewodowej>moduły łączności do masek
275 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>bezprzewodowej>centralki
276 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>bezprzewodowej>moduły łączności do masek
277 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>systemy łączności podwodnej>bezprzewodowej>radiotelefony nurka
278 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>balony wypornościowe
279 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>komplety zawiesi i stropów do balonu
280 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>kaski ochronne
281 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>uprząże asekuracyjne
282 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>karabinki zakręcane
283 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>szekle
284 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>koła ratunkowe
285 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt zabezpieczający>rzutki ratownicze
286 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>zblocza
287 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>kotwice
288 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>boje i sprzęt do oznakowania terenu na wodzie
289 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>flagi alfa
290 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>liny pływające
291 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>śruby lodowe
292 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>świdry do lodu
293 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>szufle do śniegu
294 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>kołowroty z liną
295 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>kołowrotki nurkowe
296 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>szpule
297 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt pomocniczy>lornetki pływające
298 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>pokrowce na sprzęt>plecaki
299 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>pokrowce na sprzęt>torby
300 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>pokrowce na sprzęt>pojemniki na automaty nurk.
301 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>pokrowce na sprzęt>pojemniki na maski
302 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sprzęt do cięcia płomieniowego pod wodą
303 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>roboty do prac podwodnych
304 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>sanie wodno – lodowe
305 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>bosaki teleskopowe
306 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>gumowce
307 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>spodnie \wodery\””
308 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>zapory przeciwpowodziowe
309 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>folie do uszczelniania wałów
310 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>urządzenie do napełniania worków piaskiem
311 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>zszywarki do worków
312 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>worki na piasek
313 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>geowłóknina
314 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>wiosła
315 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt rat. wodnego, nurkowego, powodziowego>inny
316 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>zestawy wskaźników rurkowych
317 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>zestawy wskaźników papierkowych
318 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>detektory wielogazowe
319 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>toksymetry
320 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>eksplozymetry
321 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>tlenomierze
322 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>detektory i mierniki promieniowania radiacyjnego
323 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>mierniki dawki promieniowania radiacyjnego
324 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>mierniki odczynu (pHmetr)
325 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>sprzęt do pobierania próbek materiałów
326 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>kamery termowizyjne
327 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>kamery wziernikowe
328 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>pirometry
329 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>lokalizatory ognia i temperatury
330 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>stacje METEO
331 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>wiatromierze
332 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>urządzenia monitorujące skład powietrza (pomiar w czasie – nie chwilowy)
333 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>geofony
334 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>urządzenia noktowizyjne
335 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>wykrywacze metali
336 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>detektory napięcia
337 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>chromatografy gazowe
338 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>detektory zdalnej setekcji skażeń
339 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>echosondy
340 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>aparaty fotograficzne podwodne
341 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>kamery video podwodne
342 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>opuszczane stacjonarne
343 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>holowane
344 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>typu Didson
345 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>Kabloliny (do sonaru)
346 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>stojaki do sonaru
347 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt wykrywczy i pomiarowy>podwodny sprzęt wykrywaczy>sonary>inne
348 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania gazoszczelne
349 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania kwaso – ługoodporne
350 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania olejoodporne
351 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania ochrony biologicznej
352 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania żaroodporne
353 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania pszczelarskie>kombinezony pszczelarskie
354 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania pszczelarskie>bluzy pszczelarskie
355 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania pszczelarskie>kapelusze pszczelarskie
356 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>ubrania pszczelarskie>rękawice pszczelarskie
357 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>obuwie chemoodporne
358 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ubrania specjalistyczne>inne
359 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>aparaty powietrzne>aparaty powietrzne – podciśnieniowe (bez maski)
360 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>aparaty powietrzne>aparaty powietrzne – nadciśnieniowe (bez maski)
361 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>aparaty powietrzne>aparaty tlenowe (bez maski)
362 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>aparaty powietrzne>inne
363 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>maski do aparatów>maski do aparatów podciśnieniowych
364 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>maski do aparatów>maski do aparatów nadciśnieniowych
365 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>maski do aparatów>maski do aparatów tlenowych
366 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>sprzęt ochrony dróg oddechowych>butle do aparatów powietrznych (zapasowe)
367 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ochrona indywidualna>ubrania specjalne
368 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ochrona indywidualna>rękawice specjalne
369 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ochrona indywidualna>kominiarki niepalne
370 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ochrona indywidualna>hełmy strażackie
371 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ochrona indywidualna>buty strażackie
372 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>odzież specjalna>ubrania koszarowe
373 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>odzież specjalna>ubrania dowódczo – sztabowe
374 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>odzież specjalna>obuwie koszarowe
375 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>odzież specjalna>buty dowódczo – sztabowe
376 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>pasy strażackie
377 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>zatrzaśniki
378 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>toporki strażackie
379 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>noże
380 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>gwizdki
381 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>podpinki linkowe
382 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>ekwipunek osobisty>sygnalizatory bezruchu
383 sprzęt>sprzęt ratowniczy>wyposażenie osobiste i ochronne strażaka>szelki ratownicze
384 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>lampy
385 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>reflektory
386 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>prostowniki
387 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>latarki
388 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>przedłużacze przewody uziemiające
389 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>pochodnie
390 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>Sprzęt oświetleniowy>stojaki do lamp (maszty wolnostojące)
391 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>znaki i tablice ostrzegawcze
392 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>taśmy ostrzegawcze
393 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>lampy ostrzegawcze błyskowe
394 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>słupki kierunkowe pachołki
395 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>trójkąty ostrzegawcze
396 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>lizaki do kierowania ruchem
397 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>oznakowanie terenu>kamizelki odblaskowe
398 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>wysuwane
399 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>nasadkowe
400 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>przystawne
401 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>słupkowe
402 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>linowe
403 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>drabiny pożarnicze>inne
404 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>skokochrony>napełniane wentylatorem
405 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>skokochrony>napełniane z butli
406 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>wory ratownicze
407 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>rękawy ratownicze
408 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>radiotelefony
409 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>reapitery – przenośno – przewoźne
410 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>maszty mobilne
411 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>słuchawki bezprzewodowe / do ubrań gazoszcz.
412 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>baterie zapasowe
413 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>ładowarki
414 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>manipulatory
415 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>inny sprzęt
416 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>terminale ststusów
417 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>urządzenia dyspozytorskie
418 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>pagery
419 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>telefony komórkowe (służbowe stanowiskowe/SDŁ)
420 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>telefony stacjonarne
421 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>bezprzewodowej>urządzenia GPS (przenośne)
422 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>przewodowej>centrale telefoniczne
423 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>przewodowej>rejestratory rozmów
424 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>przewodowej>aparaty telefoniczne
425 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>osprzęt
426 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt łączności>megafony
427 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt pszczelarski>podkurzacze pasieczne (oddymiarki)
428 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt pszczelarski>worki na owady
429 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt pszczelarski>rojnice
430 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>drabiny hakowe
431 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>komory dymowe
432 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>komory rozgorzeniowe
433 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>fantomy
434 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>ubrania gazoszczelne ćwiczebne
435 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt do ćwiczeń>defibrylatory szkoleniowe
436 sprzęt>sprzęt ratowniczy>sprzęt pomocniczy>sprzęt inny
437 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>konstrukcja namiotu>stelażowy
438 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>konstrukcja namiotu>pneumatyczny
439 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>konstrukcja namiotu>półpłneumatyczny
440 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>ilość osób
441 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>miejsce składowania>kontener
442 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>miejsce składowania>przyszepa
443 sprzęt>sprzęt logistyczny>namioty>miejsce składowania>magazyn
444 sprzęt>sprzęt logistyczny>nagrzewnice powietrza>zasilanie>elektryczne
445 sprzęt>sprzęt logistyczny>nagrzewnice powietrza>zasilanie>olejowe
446 sprzęt>sprzęt logistyczny>nagrzewnice powietrza>zasilanie>gazowe
447 sprzęt>sprzęt logistyczny>łóżka polowe
448 sprzęt>sprzęt logistyczny>kuchnie polowe
449 sprzęt>sprzęt logistyczny>materace
450 sprzęt>sprzęt logistyczny>śpiwory
451 sprzęt>sprzęt logistyczny>menażki
452 sprzęt>sprzęt logistyczny>niezbędniki
453 sprzęt>sprzęt logistyczny>urządzenia do uzdatniania wody>typ urządzenia do uzdatniania wody>przenośne
454 sprzęt>sprzęt logistyczny>urządzenia do uzdatniania wody>typ urządzenia do uzdatniania wody>przewoźne
455 sprzęt>sprzęt logistyczny>łopaty
456 sprzęt>sprzęt logistyczny>szpadle
457 sprzęt>sprzęt logistyczny>widły
458 sprzęt>sprzęt logistyczny>wiadra
459 sprzęt>sprzęt logistyczny>kanistry
460 sprzęt>sprzęt logistyczny>beczki
461 sprzęt>sprzęt logistyczny>inny sprzęt

 

Quizy bezpłatne dla wszystkich

Aby być przygotowanym do ratowania innych ważna jest wiedza i ćwiczenia. Pierwszą z nich jesteś w stanie zdobyć w Strażaku Online. Całkowicie bezpłatnie korzystaj z quizów zawierających ponad 1 300 pytań na które odpowiedź powinien znać każdy strażak.

Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Uwaga ważne!
Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.