Plik: Wniosek o ekwiwalent za inne działanie (domyślny wzór)
Domyślny wzór wniosku o ekwiwalent z pojedynczego innego działania (np. szkolenia/ćwiczenia)