Plik: Wniosek o ekwiwalent z pojedynczej akcji (domyślny wzór)
Domyślny wzór wniosku o ekwiwalent z pojedynczej akcji