Plik: Oświadczenie z numerem konta do wypłaty ekwiwalentu (domyślny wzór)
Domyślny wzór oświadczenia z numerem rachunku