Plik: Raport z akcji (domyślny wzór)
Domyślny wzór raportu z akcji ratowniczo-gaśniczej