Plik: Zbiorczy wniosek o ekwiwalent z akcji wzór 2
Wzór zbiorczego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zaokrąglenie czasu udziału dla każdej akcji do pełnych godzin