Plik: Zbiorczy wniosek o ekwiwalent z akcji (domyślny wzór)
Domyślny wzór zbiorczego wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych