Zawody sportowo-pożarnicze wg. regulaminu CTIF

W dniach 17 – 24 lipca 2022 r. w Celje (Słowenia) odbyły się XVII Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze wg. regulaminu CTIF. Nasz kraj reprezentowało łącznie 17 drużyn:

 • 11 zespołów Ochotniczej Straży Pożarnej
 • 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
 • 3 zespoły Państwowej Straży Pożarnej

Liczba jednostek OSP, które trenują do zawodów wg. regulaminy CTIF jest znacznie mniejsza niż w przypadku tak zwanych zawodów „Na mokro” (rozgrywanych wg. Regulaminu Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych). Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak wyglądają tego typu zawody. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia treningów w swojej jednostce i przygotowania się do najbliższych eliminacji.

CTIF

Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów w skrócie CTIF (skrót pochodzi od pierwszych liter francuskiej nazwy) jest to ogólnoświatowa organizacja, której celem jest działanie na rzecz bezpieczeństwa strażaków. Organizacja działa od 1900 roku. CTIF publikuje badania naukowe artykuły i raporty. Zapewnia wymianę doświadczeń i wiedzy w zakresie ochrony i ratownictwa w przypadku pożaru lub innych katastrof. Komitet organizuje również różne komisje, grupy robocze, imprezy i seminaria. Wśród organizowanych imprez znajdują się między innymi Międzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Więcej o organizacji możesz przeczytać na ich oficjalnej stronie.

Kto może wziąć udział w zawodach według regulaminu CTIF

Organizowane są trzy rodzaje zawodów:

 • MDP
 • Zawody tradycyjne
 • Sport pożarniczy

W artykule omawiamy zakres zawodów tradycyjnych. Jeżeli chciałbyś przeczytać na temat pozostałych rodzajów napisz do nas. W zawodach tradycyjnych wyróżnia się trzy grupy:

 • Ochotnicze straże pożarne
 • Zawodowe straże pożarne (PSP)
 • Drużyny kobiece (OSP)

W każdej zawodnicy mogą wystąpić w dwóch klasach:

 • Klasa A bez zaliczenia punktów za wiek,
 • Klasa B z zaliczeniem punktów za wiek. (Drużyny w klasie B mogą wystąpić, kiedy każdy z członków drużyny z rezerwowym włącznie liczy przynajmniej 30 lat)

Skład drużyny

Drużyna składa się z 10 osób. Najmłodszy zawodnik nie może mieć mniej niż 16 lat (liczy się rocznik). Nie ma górnych ograniczeń wiekowych, natomiast dla klasy B maksymalny wiek zawodnika do naliczania punktów to 65 lat (zawodnikom, którzy przekroczyli ten wiek, zaliczony zostanie wiek maksymalny – tj. 65 lat).
Drużyna musi składać się wyłącznie z zawodników należących do tej samej jednostki. Więcej informacji znajdziesz w sekcji pytań i odpowiedzi.

W ćwiczeniu bojowym bierze udział 9 zawodników, natomiast w sztafecie 8. Po zakończeniu ćwiczenia bojowego dowódca drużyny wskazuje jednego zawodnika, który nie przystąpi do sztafety pożarniczej. Startujący zawodnicy powinni posiadać odpowiednie oznaczenia funkcyjne. Tabela zawiera wykaz funkcji i oznaczeń zawodników:

Regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych, wydanie 6 2002. Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/dokumenty-do-pobrania

Umundurowanie i uzbrojenie osobiste zawodnika

W skład umundurowania i uzbrojenia wchodzą następujące elementy:

 • Mundur bojowy (analogiczny do tych, które używane są podczas zawodów „Na mokro”)
 • Hełm strażacki
 • Pas bojowy z zatrzaśnikiem lub hak ratowniczy
 • Obuwie zakrywające kostki (przytwierdzone do podeszwy kolce, korki i metalowe szpilki nie są dozwolone)

Szczeble zawodów

Regulamin zawodów CTIF nie wyszczególnia szczebli na jakich będą rozgrywane zawody w danym kraju. W Polsce rozgrywane są dwa rodzaje eliminacji. Eliminacje wojewódzki i eliminacje ogólnopolskie, które są przepustką do startu w zawodach międzynarodowych. Taki tryb eliminacji jest obecnie wystarczający.

Ćwiczenie bojowe

Ćwiczenie bojowe przeprowadzone jest bez użycia wody. Ćwiczenie rozpoczyna się od wydania rozkazu przez dowódcę drużyny. Po rozpoczęciu dowódca i łącznik udają się w kierunku przewidywanego stanowiska rozdzielacza. Rota 2 i rota 3 wraz z mechanikiem budują linię ssawną. Na linie ssawną składają się 4 odcinki węza ssawnego o długości 1.6m. Linię główną oraz pierwszą linię gaśniczą rozwija rota 1. Natomiast rota 2 po zbudowania linii ssawnej rozpoczyna budowę drugiej linii gaśniczej.

Najważniejszym etapem ćwiczenia jest prawidłowe zbudowanie linii ssawnej i temu zadaniu powinniśmy poświęcić najwięcej treningów. Poza skręceniem 4 węży ssawnych konieczne jest jeszcze założenie linek oraz podpięcie linii to motopompy. Zawodnicy tworzący rotę 2 mają najwięcej do zrobienia, budują linię ssawną oraz drugą linię gaśniczą. Szczegółowy przebieg ćwiczenia bojowego znajdziesz w regulaminie.

Wymagany sprzęt

Poza odpowiednim terenem do treningów, potrzebny będzie następujący sprzęt:

 • 1 motopompa z nasadą ssawną A(4”) Ø 110 i przynajmniej z jednym wylotem tłocznym B(3”) Ø 75 umieszczonym po prawej stronie (w kierunku natarcia), oraz wyposażony w uchwyt do wymaganego przestawienia. Łącznik nasady ssawnej należy tak ustawić, aby kły na łączniku podczas zawodów, przy ustawionych motopompach, były równe i tak aby kieł znajdował się w najwyższym położeniu łącznika lub był odchylony do maksimum 30 stopni w lewo od pionu
 • 4 odcinki węża ssawnego A(4”) Ø 110 mm po 1,6m długości z oznakowaniem obustronnym (paskiem), oddalonym 50 cm od, łącznika naniesionym dookoła węża ssawnego
 • 6 odcinków węża tłocznego (2”) Ø 52mm, podwójnie zwinięty (w tekście oznakowany jako wąż C), każdy po 15 m długości z noszakiem
 • 2 odcinki węża tłocznego B (3”) Ø 75mm, podwójnie zwinięty ( w tekście również oznakowany jako wąż B), każdy po 20 m długości z noszakiem
 • 2 prądownice C(2”) niezamykane
 • 1 rozdzielacz (BCC albo BCBC), z zaworami wrzecionowymi
 • 1 smok ssawny z zaworem zwrotnym oraz z możliwością zamontowania na nim uchwytu do umocowania linki zabezpieczającej i linki do zaworu zwrotnego
 • 1 linka zabezpieczająca maksimum Ø 8mm, 15 m długości w teczce
 • 1 linka do zaworu zwrotnego maksimum Ø 8 mm, 15 m długości w teczce
 • 3 klucze stosowane do łączników węży ssawnych
 • 1 torba z bandażami do węży
 • 2 podpinki
 • 1 czerwona listwa przynajmniej 3 m długa i ok. 10 cm szeroka do oznakowania stanowiska wodnego

Jeden z etapów budowania linii ssawnej. Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/dokumenty-do-pobrania

Sztafeta pożarnicza z przeszkodami

Każdy zawodnik ma do pokonania dystans 50 m. Pierwszy zawodnik rozpoczyna bieg z prądownicą, którą przekazywana jest kolejnym zawodnikom aż do pokonania całego dystansu. Przekazanie prądownicy powinno nastąpić w strefie zmiany (w przeciwnym wypadku naliczane są punkty karne). Na torze sztafety ustawione są 3 przeszkody. Trzeci zawodnik pokonuje równoważnie, siódmy zawodnik pokonuje ścianę, zadaniem ósmego zawodnika jest pokonanie rury. Czas zatrzymuje się po przebiegnięciu przez ostatniego zawodnika linii mety.

Wymagany sprzęt

Oprócz odpowiedniej bieżni do treningów sztafety potrzebny będzie następujący sprzęt:

 • prądownica (2”) niezamykana
 • 1 równoważnia o długości 6 m i szerokości 20 cm, krawędź górna 60 cm od podłoża
 • 1 ściana z drewna o wysokości 1,5 m i szerokości obejmującej cały tor i wyposażona w odpowiednie podpory,
 • 1 odcinek toru do czołgania wyposażony w 8 m (± 0,1 m) rurę wykonaną z drewna, tworzywa sztucznego lub metalu o gładkiej powierzchni wewnętrznej. Średnica rury wynosi minimum 70 cm, maksimum 80 cm

Punkty ujemne (karne)

W każdej z konkurencji możliwe jest otrzymanie punktów ujemnych. Punkty ujemne przyznawane są za wykonanie czynności niezgodnych z regulaminem. 1 punkt równy jest 1 sekundzie. Uzyskując nawet najlepszy czas, możemy dostać kilkadziesiąt punktów karnych i nie zająć wymarzonego miejsca. W celu uniknięcia punktów karnych należy trenować zgodnie z wytycznymi w regulaminie, utrwalenie błędnych nawyków będzie trudne do naprawienia. W arkuszu oceny możesz znaleźć kategorie punktów ujemnych:

Arkusz oceny – regulamin tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych, wydanie 6 2002. Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/dokumenty-do-pobrania

Wynik końcowy

Każda drużyna startuje z pulą 500 punktów dodatnich. Sumujemy uzyskany czas w ćwiczeniach (z uwzględnieniem ujemnych punktów) i odejmujemy od puli startowej. Tak otrzymany wynik uwzględniany jest w klasyfikacji generalnej. W przypadku drużyn startujących w klasie B, uwzględniane są punkty za wiek zawodników. Szczegóły znajdziesz w regulaminie.

Olimpiada

Co 4 lata CTIF organizuje międzynarodowe zawody pożarnicze. Zawody odbywają się w ceremoniale podobnym do ceremoniału olimpiady dlatego też zawody nazywane są olimpiadą pożarniczą. Podczas otwarcia zawodów zapalany jest znicz olimpijski. Odbywa się uroczysty przemarsz wokól stadionu połączony z prezentacją drużyn. Zawodnicy, trenerzy i sędziowie zawodów składają specjalną przysięgę. Po zakończeniu rywalizacji wyniki końcowe drużyn podzielone są na trzy strefy medalowe: złotą, srebrną i brązową (strefy dzielone są na trzy równe części). Każda z drużyn otrzymuje pamiątkowy medal i odznaki.

Ogólnopolskie zawody pożarnicze – przepustka na olimpiadę

Kwalifikacja na olimpiadę odbywa się poprzez ogólnopolskie zawody. Liczba drużyn, które awansują okreslana jest przez organizatorów zawodów. Ostatnie ogólnopolskie zawody odbyły się 28 sierpnia 2021 r. w Koninie. Minimalna liczba punktów, która kwalifikowała drużynę do udziału w olimpiadzie przedstawia się następująco:

 • Drużyny męskie OSP klasa A: 382,02 (ćwiczenie bojowe: 50,6, sztafeta pożarnicza: 62,39)
 • Drużyny męskie OSP klasa B: 398,06 (ćwiczenie bojowe: 50,6, sztafeta pożarnicza: 60,31 + uwzględnienie punktów za wiek)
 • Drużyny kobiece OSP klasa A: 374,37 (ćwiczenie bojowe: 57,6, sztafeta pożarnicza: 68,07)
 • Drużyny PSP klasa A: 392,49 (ćwiczenie bojowe: 47,9, sztafeta pożarnicza: 59,62)
 • Drużyny PSP klasa B: 405,22 (ćwiczenie bojowe: 41,7, sztafeta pożarnicza: 65,12 + uwzględnienie punktów za wiek)

Najlepsze drużyny na świecie

Uzyskiwane czasy podczas Olimpiady robią wrażenie. Najlepsze drużyny wykonują ćwiczenie bojowe w czasie poniżej 30 sekund i sztafetę w okolicach 51 s. Poniżej przygotowaliśmy zestawienie najlepszych wyników w olimpiadach od 2005 roku:
Ćwiczenie bojowe Sztafeta Wynik końcowy
Słowenia (Cejle) 2022 30,27 51,2 418.58
Austria (Villach) 2017 28,16 51,91 419,93
Francja (Miluza) 2013 28,50 52,68 418,82
Czechy(Ostrawa) 2009 29,74 53,59 416,67
Chorwacja (Varaždin) 2005 31,5 54,00 414,50

Źródło: https://www.ctif.org

Regulamin zawodów

Najnowszą polskojęzyczną wersję regulaminu (wersja 6) znajdziesz tutaj. Jest to wersja z 2002 roku. Ostatnia opublikowana przez CTIF wersją regulaminu (wersja 7) nie została jeszcze oficjalnie przetłumaczona na język polski i znajduje się tutaj.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi związane z tematem artykułu. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie skontaktuj się z nami, spróbujemy pomóc.

Kto może wystąpić w klasie B?

Aby wystąpić w klasie B każdy z zawodników musi mieć 30 lat (według rocznika).

Czy dopuszcza się drużyny mieszane (mężczyzn i kobiet)?

Dopuszcza się drużyny mieszane (mężczyzn i kobiet), takie drużyny mogą startować w dwóch grupach klasyfikacyjnych:

 • Ochotnicze straże pozarne
 • Zawodowe straże pożarne

Czy w tradycyjnych zawodach pożarniczych według regulaminu CTIF mogą brać udział drużyny PSP

Tak w tradycyjnych zawodach pożarniczych według regulaminu CTIF moga wziąć udział zarówno drużyny PSP i OSP

Podsumowanie

Tradycyjne zawody pożarnicze są wciąż mało popularne w naszym kraju. Jeżeli Twoja jednostka bierze udział w zawodach sporotowo-pożarniczych OSP to zdecydowanie warto rozszerzyć treningi o elementy CTIF.

Jeżeli artykuł wniósł coś pozytywnego do funkcjonowania Twojej jednostki udostępnij go dalej. Może ktoś jeszcze skorzysta z tych treści. Jeżeli masz coś do dodania lub chcesz o coś zapytać napisz do nas.

Zapoznaj się z pozostałymi artykułami

Zapoznaj się z opracowanymi przez nas artykułami i zainspiruj się do działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Szkolenie podstawowe dla Strażaków ratowników OSP rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego i szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.Organizator szkolenia...

Akronim SPOŁEM

Akronim SPOŁEM

Dla strażaka pracującego w pożarze wewnętrznym ekwipunek osobisty jest gwarancją bezpieczeństwa. Jednak w dużym stresie łatwo pominąć jakiś ważny element wyposażenia wchodząc do akcji. Pewnie nie raz musiałeś wracać się do samochodu po latarkę albo sprzęt burzący.

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak wyglądają zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia treningów w swojej jednostce i przygotowania się do najbliższych eliminacji.

Załóż bezpłatne konto

Ze Strażakiem Online zyskujesz kompleksową i uporządkowaną ewidencję danych. Przygotowany przez nas system uprawnień umożliwia wszystkim strażakom włączenie się w pracę oraz obserwowanie tego co dzieje się w jednostce.

Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Uwaga ważne!
Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.