Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (program z 2015 roku)

Szkolenie podstawowe jest przepustką do udziału w pierwszej akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule opowiemy o tym jak wyglada szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników OSP

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu podstawowym dla strażaków-ratowników OSP musisz być członkiem jednostki. Tylko jednostka może skierować Cię na szkolenie. O tym jak dołączyć do OSP oraz jakie wymagania należy spełnić aby móc wziąć udział w szkoleniu podstawowym opisaliśmy w artykule – Jak zostać strażakiem OSP?

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie może być realizowane w systemie dziennym (około dwa tygodnie) lub zaocznym. Wielkość grupy szkoleniowej nie może przekroczyć 40 osób. W celu zdobycia wiedzy teoretycznej mogą być wykorzystywane platformy szkoleniowe.

Program szkolenia

Obecnie szkolenia podstawowe realizowane są w oparciu o program opracowany w 2015 roku. Na realizację szkolenia przewidziano 126 godzin dydaktycznych. Z tego 59 to godziny teoretyczne a 67 ćwiczenia praktyczne. Podczas szkolenia realizowane są następujące zagadnienia:

L.p. Temat T P R
1. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności. 2 2
2. Służba wewnętrzna. Musztra. 1 2 3
3. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy. 2 2 4
4. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany. 2 3 5
5. Drabiny pożarnicze przenośne. 1 2 3
6. Ratowniczy sprzęt mechaniczny. 2 6 8
7. Ubrania ochronne. 1 1
8. Agregaty prądotwórcze i oddymiające. 1 1 2
9. Sprzęt ochrony dróg oddechowych. 2 8 10
10. Podstawy fizykochemii spalania. 2 2
11. Spalanie wybuchowe. 2 2
12. Pożar i jego rozwój. 2 2
13. Materiały niebezpieczne. 1 1
14. Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty. 1 1
15. Zadania strażaków w zastępie. 1 1
16. Podstawy organizacji akcji gaśniczej. 1 1
17. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych. 1 2 3
18. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze. 1 2 3
19. Formy działań gaśniczych. 1 1
20. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. 2 6 8
21. Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym. 2 2
22. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów. 2 4 6
23. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny. 1 1
24. Budowa pojazdów samochodowych. 2 2
25. Hydrauliczne urządzenia ratownicze. 2 4 6
26. Ratownicze zestawy pneumatyczne. 2 4 6
27. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych. 1 2 3
28. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. 2 6 8
29. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych. 1 1
30. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych. 2 2
31. Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń. 1 1
32. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich 2 2
33. Zjawisko powodzi. 1 1
34. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi. 3 3
35. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie. 1 2 3
36. Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. 1 3 4
37. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 4 6
38. Egzamin 2 4 6
Razem 59 67 126

Egzamin

Egzamin składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Do egzaminu zostają zakwalifikowane osoby, które zrealizowały zagadnienia poruszane na szkoleniu oraz zaliczyły przejście komory dymowej (test wydolnościowy i ćwiczenie w komorze). Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie.

Część teoretyczna

Egzamin z części teoretycznej jest egzaminem pisemnym. Zazwyczaj składa się z kilkudziesięciu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Wiele z pytań, które mogą pojawić się na egzaminie znajdziesz w module quizów w naszej aplikacji. Jeżeli jesteś funkcjonariuszem odpowiedzialnym za przygotowanie testu wiedzy to ze Strażakiem Online w przeciągu kilku minut przygotujesz pisemny test wiedzy wraz z kluczem i kartą odpowiedzi. Więcej dowiesz się w artykule – Nauka do testów ze Strażakiem Online.

Część praktyczna

Na egzaminie praktycznym możesz spodziewać się wszystkiego co wcześniej ćwiczyliście podczas zajęć praktycznych. Na pewno musisz zwrócić uwagę na umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem, znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej czy też znajomość przepisów BHP. Warto przed samym egzaminem jeszcze raz zapoznać się z programem szkolenia.

Podsumowanie

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu podstawowym jest bardzo szeroki. Wynika to z faktu, że jako strażak-ratownik podczas akcji spotkasz się z wieloma różnymi sytuacjami. Musisz być do tego dobrze przygotowany. Pamiętaj, że nauka i doskonalenie umiejętności nie kończy się na szkoleniu podstawowym – to dopiero początek.

Jeżeli artykuł wniósł coś pozytywnego do funkcjonowania Twojej jednostki udostępnij go dalej. Może ktoś jeszcze skorzysta z tych treści. Jeżeli masz coś do dodania lub chcesz o coś zapytać napisz do nas.

Zapoznaj się z pozostałymi artykułami

Zapoznaj się z opracowanymi przez nas artykułami i zainspiruj się do działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Szkolenie podstawowe dla Strażaków ratowników OSP rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego i szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.Organizator szkolenia...

Akronim SPOŁEM

Akronim SPOŁEM

Dla strażaka pracującego w pożarze wewnętrznym ekwipunek osobisty jest gwarancją bezpieczeństwa. Jednak w dużym stresie łatwo pominąć jakiś ważny element wyposażenia wchodząc do akcji. Pewnie nie raz musiałeś wracać się do samochodu po latarkę albo sprzęt burzący.

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak wyglądają zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia treningów w swojej jednostce i przygotowania się do najbliższych eliminacji.

Załóż bezpłatne konto

Ze Strażakiem Online zyskujesz kompleksową i uporządkowaną ewidencję danych. Przygotowany przez nas system uprawnień umożliwia wszystkim strażakom włączenie się w pracę oraz obserwowanie tego co dzieje się w jednostce.

Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Uwaga ważne!
Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.