Jak zostać strażakiem OSP?

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby zostać strażakiem OSP? A może pierwsza myśl o tym pojawiła się po przeczytaniu nagłówka tego artykułu?
Jeżeli tak to zapraszamy Cię do zapoznania się z artykułem, w którym dokładnie opisujemy na czym polega służba w OSP i jak ją rozpocząć.

Żeby zostać strażakiem OSP musisz znaleźć jednostkę, do której chciałbyś należeć. Następnie powinieneś skontaktować się ze strażakami z tej jednostki, którzy udzielą Ci wszystkich informacji i przybliżą na czym polega służba w OSP. Na tym można byłoby zakończyć ten artykuł, natomiast przed pierwszą wizytą w OSP warto dowiedzieć się nieco więcej.

Ochotnicza Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt. Głównym zadaniem OSP jest walka z pożarami, innymi miejscowymi zagrożeniami oraz klęskami żywiołowymi. W Polsce jest ponad 16 tysięcy jednostek OSP, do których należy ponad 700 tysięcy strażaków. Jednostki OSP funkcjonują jako stowarzyszenia i ściśle współpracują z Państwową Strażą Pożarną. Większość OSP jest zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej umożliwia włączenie jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Obecnie włączonych do KSRG jest ponad 4500 jednostek OSP. Przed jednostkami KSRG stawiany jest szereg wymagań sprzętowych oraz personalnych, które muszą spełniać. W tym miejscu warto zauważyć, że jednostki, które nie są włączone do systemu potrafią równie sprawnie działać. Zarówno podczas akcji ratowniczo-gaśniczych jak i służąc lokalnej społeczności. Dlatego podczas wyboru jednostki powinniśmy zapoznać się bliżej z jej specyfiką.

Najważniejszym dokumentem w jednostce jest statut. W statucie znajdują się między innymi informacje o: celach i sposobach działania, prawach i obowiązkach członków, zasadach wyboru i funkcjonowania władz stowarzyszenia. Po zapoznaniu się ze statutem jednostki poznasz lepiej jest specyfikę.

Spektrum działań OSP jest bardzo szeroki. Poniżej prezentujemy  przykładowe aktywności, w których uczestniczą strażacy OSP:

 • Akcje ratowniczo-gaśnicze (pożary, wypadki, podtopienia, usuwanie skutków wichury to tylko kilka przykładów)
 • Szkolenia organizowane przez Państwową Straż Pożarną
 • Szkolenia wewnętrzne organizowane w OSP
 • Ćwiczenia doskonalące
 • Zajęcia prewencyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • Udział w uroczystościach państwowych i religijnych
 • Udział w zawodach sportowo-pożarniczych
 • Organizowanie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Organizacja wydarzeń dla lokalnej społeczności (pikniki,  pokazy sprzętu, akcje krwiodawstwa, dni otwarte)
 • Bieżące sprawy jednostki (zebrania sprawozdawcze, spotkania organizacyjne i okolicznościowe)

Kto może dołączyć do OSP?

Każdy! Dlaczego każdy może zostać strażakiem OSP? W poprzednim akapicie wspomnieliśmy, że OSP jest stowarzyszeniem. W statucie znajdują się informacje między innymi o tym kto moze zostać członkiem jednostki. Zazwyczaj statut przewiduje kilka rodzajów członkostwa np. członkowie zwyczajni, członkowie wspierający, członkowie honorowi. Praktyka pokazuje, że każdy kto chce czynnie uczestniczyć w realizacji celów OSP może zostać strażakiem.

Członek zwyczajny/czynny

Członek czynny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu OSP. Oczywiście głównym celem i powodem dla którego powstały jednostki OSP jest udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.  Aby uczestniczyć w tych działaniach należy spełnić następujące wymagania:

 • Wiek od 18 do 65 lat
 • Dobry stan zdrowia
 • Ukończone szkolenie podstawowe

Członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez Zarząd OSP. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

Członek honorowy

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna bez względu na miejsce zamieszkana, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także na Walnym Zebraniu Członków OSP.

Praktyka pokazuje, że każdy kto chce czynnie uczestniczyć w realizacji celów OSP może zostać strażakiem. Zakres aktywności jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jesteś mechanikiem, elektrykiem, informatykiem, kierowcą a może nauczycielem? Z pewnością odnajdziesz się w OSP.

Jak dołączyć do OSP?

Trzy kroki dzielą Cię od zostania członkiem OSP. Najpierw znajdź odpowiednią jednostkę i umów się na spotkanie. Po podjęciu decyzji złóż podanie po rozpatrzeniu którego dołączysz do OSP.

Znajdź jednostkę

Pierwszym krokiem jest znalezienie odpowiedniej jednostki. Jeżeli myślisz o zostaniu strażakiem-ratownikiem, czyli takim który bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych ważna będzie lokalizacja jednostki. Jednostki OSP w ciągu kilku minut od alarmu są w stanie wyjechać do zdarzenia dlatego im bliżej będziesz miał do jednostki tym lepiej. Aby jednostka mogła funkcjonować musi być prawnie zarejestrowana, a więc znajdować sie w krajowym rejestrze sądowym. W rejestrze możesz wyszukać jednostkę i znaleźć dane kontaktowe. Większość jednostek posiada strony w mediach społecznościowych, a część z nich także strony internetowe, tam też możesz znaleźć niezbędne dane i skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za nabór.

Pierwsza wizyta w OSP

Po skontaktowaniu się z jednostką zostaniesz zaproszony na spotkanie organizacyjne. Na spotkaniu poznasz strukturę organizacyjną, zobaczysz jaką bazą techniczną dysponuje jednostka i dowiesz się wiecej na temat dalszych kroków. Pamiętaj, że to spotkanie jest po to aby wzajemnie się poznać, bądź przygotowany na pytania o motywację oraz o obecne doświadczenie. Podczas wizyty Ty też możesz zadawać pytania, pomyśl wcześniej czego chciałbyś się dowiedzieć i co pomoże Ci podjąć decyzje o wstąpieniu.

Sprawy formalne

Jeżeli po spotkaniu w OSP będziesz zdecydowany na dołączenia oraz zostaniesz pozytywnie oceniony będziesz mógł złożyć podanie o wstąpienie. Wszystkie decyzje o przyjęciu do stowarzyszenia podejmowane są przez zarząd. Po rozpatrzeniu Twojego podania zostaniesz poinformowany i poproszony o uzupełnienie dodatkowych dokumentów i ankiet. Od tego momentu jesteś członkiem stowarzyszenia.

Strażak-ratownik

Dowiedziałeś się już jak wstąpić do OSP. Zdecydowana większość osób wstępuje do OSP aby brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jeżeli też o tym myślisz poniżej przedstawiamy jak wygląda droga od wstąpienia do wyjazdu na pierwszą akcję.

Okres próbny

Wiele jednostek ma ustalony okres próbny. W tym okresie oceniane jest zaangażowanie nowych członków w realizacje celów OSP.  Na tym etapie powinieneś między innymi brać udział w szkoleniach wewnętrznych, które pozwolą Ci określić czy chcesz zostać strażakiem-ratownikiem. Po okresie próbnym odbywa się uroczyste ślubowanie, po którym stajesz się pełnoprawnym członkiem OSP.

Najczęściej ślubowanie ma następującą treść:
„W pełni świadom obowiązków strażaka ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne.”

Badania lekarskie

Jednym z warunków uczestnictwa w działaniach ratowniczo-gaśniczych są aktualne badania lekarskie. Rodzaj badań lekarski został opisany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 14 kwietnia 2022 r. (wcześniej obowiązywało rozporządzenie z dnia 30 listopada 2009 r.).  Badania są bezpłatne dla członków OSP.

Szkolenie podstawowe

Jeżeli jesteś już członkiem OSP i posiadasz badania lekarskie to czas na szkolenie podstawowe. Szkolenie podstawowe to przepustka do pierwszej akcji. Szkolenie realizowane jest przez Państwową Straż Pożarną. Na program szkolenia składa się 38 tematów realizowanych w 136 godzin. 64 godzin teorii i 69 godzin zajęć praktycznych.  Szkolenie zakończone jest egzaminem. Ukończenie szkolenia uprawnia do bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Więcej o szkoleniu podstawowym możesz dowiedzieć się z naszego artykułu – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP.

Dlaczego zostałem strażakiem OSP

Chęć pomocy innym, zrobienie czegoś dobrego, zdobycie nowych umiejętności, sprawdzenie siły charakteru, czy podtrzymanie tradycji rodzinnych. To tylko niektóre powody, dla które zostaje się strażakiem. Oddajmy teraz głos strażakom OSP, którzy opowiadają o swojej pasji.

Decyzja o wstąpieniu do OSP była świadoma. Wychowywałem się na wsi i dźwięk syreny alarmowej nie był dla mnie niczym nowym.  Chciałem pomagać, to było moją największą motywacją. Doskonale pamiętam swoją pierwszą akcję, było to tego samego dnia kiedy skończyłem szkolenie podstawowe. Zostaliśmy zadysponowani do wypadku, w którym ranne zostało starsze małżeństwo. Na miejsce dojechaliśmy w tym samym czasie co jednostki PSP i wspólnie udzielaliśmy pomocy. Już po pierwszej akcji wiedziałem, że OSP to miejsce, w którym zawsze chciałem być.

Wojtek

Pierwszy kontakt ze strażą miałem podczas zawodów MDP oraz podczas turniejów wiedzy pożarniczej. Decydując się na wstąpienie do OSP musisz wiedzieć, że Twoje życie ulegnie diametralnej zmianie. Odkurzacz, rozpędzający się motocykl, czy inna maszyna, wszystko to co wydaje dźwięk podobny do syreny alarmowej zacznie powodować skok adrenaliny. Moja pierwsza akcja to ta na którą wybiegłem od fryzjera. Od tego czasu wiedziałem – nie będzie łatwo. To co jest najpiękniejszego w byciu strażakiem to to, że im więcej od siebie dajesz tym wiecej otrzymujesz w zamian. Nie wierzysz? – spróbuj 😉

Tomasz

Dorastałem w rodzinie strażackiej, dziadek był strażakiem OSP a tato OSP i PSP. Wstąpienie do straży było dla mnie naturalne. Nie mogłem się doczekać swojego pierwszego wyjazdu. Moja pierwsza akcja nie była spektakularna, zwykły pożar śmietnika ale uczucie, które wtedy mi towarzyszyło zostanie ze mną na zawsze. Jeżeli zastanawiasz się czy zostać strażakiem – to zamiast dalej się zastanawiać pójdź do jednostki i daj sobie szansę – zapewniam, że nie będziesz żałował.

Bartek

Do wstąpienia do OSP namówił mnie mój kolega – dzięki Michał 😉 Wcześniej nie miałem styczności z OSP,  nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego. Po pierwszej wizycie w jednostce i zapoznaniu ze sprzętem – od razu wiedziałem – chcę zostać strażakiem. I tak od kilkunastu lat wyjeżdżam do akcji. Największa motywacja to oczywiście chęć pomocy, ale straż to dla mnie druga rodzina i nie umiałbym już bez niej funkcjonować.

Marek

Straż to dla mnie przede wszystkim ludzie. Ludzie na których mogę liczyć nie tylko podczas akcji ale także w codziennym życiu. Strażacy to moja druga rodzina, dzielimy się ze sobą swoimi trudnościami i wspólnie sobie pomagamy. Wstąpienie do OSP to moja najlepsza decyzja, na początku nie miałam dużych oczekiwań, ale odkąd wyjechałam na pierwszą akcję wiedziałam, że nic nie zniechęci mnie od bycia strażakiem.

Monika

Miejsce na Twoją historię

Dzieląc się swoją historią możesz pomóc podjąć decyzję i przyczynić się do zwiększenia grona strażaków.

Jeżeli jesteś strażakiem i chcesz podzielić się swoją historią skontaktuj się z nami

 

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej przedstawiamy pytania, które mogą pojawić się na etapie podejmowania decyzji o dołączeniu do OSP. Pamiętaj, że najlepiej na Twoje pytanie odpowie jednostka, do której chcesz wstąpić.

W jakich akcjach uczestniczy OSP?

Jednostki OSP uczestniczą w takich samych akcjach jak Państwowa Straż Pożarna. Do zdarzeń dysponowane są przez stanowiska kierowania PSP.

Jak wygląda alarmowanie do akcji?

Stanowisko kierowania PSP po otrzymaniu zgłoszenia podejmuje decyzję o alarmowaniu jednostek OSP. Jednostki wyposażone są w syreny alarmowe a także w systemy powiadamiania. Powiadamianie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na telefon lub poprzez połączenie telefoniczne do wszystkich strażaków.

Czy muszę stawić się na każde wezwanie?

Jednostka OSP tak organizuje swoją działalność aby być w pełnej gotowości bojowej o każdej porze. Nie oznacza to, że jako strażak musisz stawić się na każdy alarm. Niektóre jednostki monitorują gotowość poszczególnych strażaków, wyznaczają dyżury itp. Zapytaj o to podczas pierwszego spotkania. Więcej o gotowości operacyjnej jednostki możesz dowiedzieć się w artykule – Gotowość operacyjna jednostki OSP

W ile czasu wyjeżdża się do zdarzenia?

Jako graniczny czas wyjazdu przyjmuje się 15 minut. W ciągu 15 minut od momentu zaalarmowania strażacy przybywają do jednostki, przebierają się w ubrania specjalne, wsiadają do wozu i wyjeżdżają do zdarzenia. Podczas nagłych zdarzeń liczy się każda sekunda dlatego jednostki często są w stanie wyjechać nawet w przeciągu kilka minut.

Ile trwa okres próbny?

Długość okresu próbnego zależna jest od wewnętrznych ustaleń jednostki. W jednej jednostce może to być kilka miesięcy, w innej nawet kilka lat, a w jeszcze innej może nie być w ogóle okresu próbnego.

Nie jestem jeszcze pełnoletni czy mogę dołączyć do OSP?

Tak, możesz zostać członkiem OSP za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Zgodnie z najnowszym programem szkolenia podstawowego strażaków OSP, w szkoleniu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Dodatkowo w  jednostkach OSP funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze a także Dziecięce Drużyny Pożarnicze, do których można zapisać swoje dzieci.

Czy mogę należeć do więcej niż jednej jednostki OSP?

Z reguły tak. Jednostka OSP to stowarzyszenie. Jeżeli w jej statucie nie ma zapisu o zakazie przynależności do innych stowarzyszeń nie będzie z tym problemu.

Czy strażak OSP opłaca jakieś składki?

W wielu jednostkach obowiązuje składka członkowska. Zazwyczaj jest to składka roczna w wysokości od 10 do 50zł. Zebrane środki przeznaczane są na działalność statutową.

Nie chcę lub nie mogę brać udziału w akcjach. Czy mogę dołączyć do OSP?

Tak. Pomimo, że głównym celem OSP jest działalność ratowniczo-gaśnicza, każdy może znaleźć coś w czym będzie mógł się realizować i wspomagać całą jednostkę. Dla przykładu możesz zająć się pomocą w pisaniu kroniki jednostki, prowadzeniem mediów społecznościowych czy naprawami sprzętu.

Kiedy otrzymam mundur?

Strażacy OSP mają prawo do munduru. Mundur używany jest podczas świąt państwowych, religijnych a także podczas wewnętrznych wydarzeń w jednostce. Praktyka pokazuje, że mundur otrzymują strażacy, którzy przeszli okres próbny i złożyli ślubowanie. Czas oczekiwania na mundur wyjściowy zależny jest od kondycji finansowej jednostki.

Jak zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej?

W tym artykule skupiliśmy się na tym jak zostać strażakiem OSP. Tutaj nie zostaje nam nic innego jak odesłać Cię na stronę drogaratownika.pl gdzie znajdziesz szczegółowe infomacje o tym jak zostać strażakiem PSP.

Podsumowanie

W niektórych jednostkach proces rekrutacji może wyglądać nieco inaczej niż to jak został opisany w naszym artykule. Najlepszym źródłem informacji będzie wybrana przez Ciebie jednostka. Jeżeli nie jesteś jeszcze przekonany żeby zostać strażakiem, namawiamy Cię, żebyś spróbował – niczego nie ryzykujesz. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomoże Ci w podjęciu decyzji i wstąpieniu do OSP.

Jeżeli uważasz nasz artykuł za wartościowy udostępnij go dalej. Może ktoś jeszcze skorzysta z tych treści. Jeżeli masz coś do dodania napisz do nas.

Zapoznaj się z pozostałymi artykułami

Zapoznaj się z opracowanymi przez nas artykułami i zainspiruj się do działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Szkolenie podstawowe dla Strażaków ratowników OSP rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego i szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.Organizator szkolenia...

Akronim SPOŁEM

Akronim SPOŁEM

Dla strażaka pracującego w pożarze wewnętrznym ekwipunek osobisty jest gwarancją bezpieczeństwa. Jednak w dużym stresie łatwo pominąć jakiś ważny element wyposażenia wchodząc do akcji. Pewnie nie raz musiałeś wracać się do samochodu po latarkę albo sprzęt burzący.

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak wyglądają zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia treningów w swojej jednostce i przygotowania się do najbliższych eliminacji.

Załóż bezpłatne konto

Ze Strażakiem Online zyskujesz kompleksową i uporządkowaną ewidencję danych. Przygotowany przez nas system uprawnień umożliwia wszystkim strażakom włączenie się w pracę oraz obserwowanie tego co dzieje się w jednostce.

Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Uwaga ważne!
Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.