Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Szkolenie podstawowe jest przepustką do udziału w pierwszej akcji ratowniczo-gaśniczej. W artykule opowiemy o tym jak wygląda szkolenie podstawowe dla strażaków-ratowników OSP. Artykuł uwzględnia najnowszy program szkolenia strażaka ratownika OSP. Jeżeli interesuje Cię jak wyglądało szkolenie przed 2022 rokiem zapoznaj się z artykułem Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP (program z 2015 roku).

Jeżeli chcesz wziąć udział w szkoleniu podstawowym dla strażaków-ratowników OSP musisz być członkiem jednostki. Tylko jednostka może skierować Cię na szkolenie. O tym jak dołączyć do OSP oraz jakie wymagania należy spełnić aby móc wziąć udział w szkoleniu podstawowym opisaliśmy w artykule – Jak zostać strażakiem OSP?

Sposób realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Szkolenie może być realizowane stacjonarnie lub zakres teoretyczny może być realizowany przy wykorzystaniu metod nauczania na odległość. Zajęcia praktyczne powinny być realizowane z zachowaniem zasady 1 instruktor na 4 -10 słuchaczy. Praktyczny zakres szkolenia może odbywać się w różnych warunkach terenowych i atmosferycznych.

Najważniejsze różnice w programie szkolenia względem programu z 17 listopada 2015 roku

Nowy program szkolenia wprowadza kilka zmian. Najważniejsze z nich to zmiana wieku kursantów oraz zwiększenie liczby godzin dydaktycznych o tematykę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wiek kursantów

W szkoleniu podstawowym mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie przekroczyły 65 lat. W przypadku osób nieletnich wymagana jest zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w szkoleniu. Osoby niepełnoletnie, które zdały egzamin otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. natomiast zgodnie z obowiązującym prawem w działaniach ratowniczo-gaśniczych będą mogły brać udział po ukończeniu 18 roku życia. Wcześniej w szkoleniu mogły uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.

Więcej godzin

Obecne szkolenie jest dłuższe względem poprzedniego o 7 godzin dydaktycznych:

  • 8 godzin BHP
  • Egzamin teoretyczny został skrócony z 2 do 1 godziny

Dodatkowo szkolenie rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym, na które przewidziano 3 godziny.

Szkolenie BHP

Szkolenie podstawowe rozpoczyna się spotkaniem organizacyjnym, podczas którego realizowana jest tematyka instruktażu ogólnego w ramach szkolenia wstępnego BHP. Po przeprowadzeniu instruktażu kursant otrzymuję kartę szkolenia wstępnego z zakresu BHP. Następnie w macierzystej jednostce OSP naczelnik przeprowadza instruktaż stanowiskowy dla kursantów i potwierdza to wpisem w otrzymanej wcześniej karcie szkolenia. Dostarczenie karty szkolenia przez kursanta jest niezbędne do kontynuowania szkolenia podstawowego.

Program szkolenia

Obecnie szkolenia podstawowe realizowane są w oparciu o program szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP z dnia 4 marca 2022 roku. Na realizację szkolenia przewidziano 133 godziny dydaktycznych w tym 64 to zajęć teoretyczne a 69 ćwiczenia praktyczne.

L.p. Temat T P R
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy. – Artykuł 8 8
2. Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności. 2 2
3. Służba wewnętrzna. Musztra. 1 2 3
4. Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy. 2 2 4
5. Sprzęt i armatura do podawania wody i piany. 2 3 5
6. Drabiny pożarnicze przenośne. 1 2 3
7. Ratowniczy sprzęt mechaniczny. 2 6 8
8. Ubrania ochronne. 1 1
9. Agregaty prądotwórcze i oddymiające. 1 1 2
10. Sprzęt ochrony dróg oddechowych. 2 8 10
11. Podstawy fizykochemii spalania. 2 2
12. Spalanie wybuchowe. 2 2
13. Pożar i jego rozwój. 2 2
14. Materiały niebezpieczne. 1 1
15. Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty. 1 1
16. Zadania strażaków ratowników w zastępie. 1 1
17. Podstawy organizacji akcji gaśniczej. Formy działań gaśniczych. 2 2
18. Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych 1 2 3
19. Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze. 1 2 3
20. Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych. 2 6 8
21. Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym. 2 2
22. Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów. 2 4 6
23. Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny. 1 1
24. Budowa pojazdów samochodowych. 2 2
25. Ratownicze zestawy hydrauliczne 2 4 6
26. Ratownicze zestawy pneumatyczne. 2 4 6
27. Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych. 1 2 3
28. Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów. 2 6 8
29. Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych. 1 1
30. Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych. 2 2
31. Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń. 1 1
32. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych 2 2
33. Zjawisko powodzi. 1 1
34. Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi. 1 2 3
35. Łączność bezprzewodowa i alarmowanie. 1 2 3
36. Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze. 1 3 4
37. Pierwsza pomoc przedmedyczna 2 4 6
38. Egzamin 1 4 5
Razem 64 69 133

Egzamin

Egzamin składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz z BHP. Do egzaminu praktycznego zostają zakwalifikowane osoby, które zrealizowały zagadnienia poruszane na szkoleniu, otrzymały zaliczenie z części teoretycznej egzaminu i zaliczyły test w komorze dymowej. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje zaświadczenie.

Część teoretyczna

Jeżeli zajęcia teoretyczne realizowane były przy wykorzystaniu metod nauczania na odległość cześć teoretyczna egzaminu przeprowadzona zostanie po ukończeniu modułu teoretycznego i przed rozpoczęciem zajęć praktycznych. W przypadku gdy zajęcia teoretyczne odbywały się stacjonarnie cały egzamin zostanie zorganizowany na zakończenie szkolenia.
Egzamin z części teoretycznej jest egzaminem pisemnym. Zazwyczaj składa się z kilkudziesięciu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Egzamin zostaje zaliczony, jeżeli zdający uzyskał minimum 70% możliwych do zdobycia punktów. Wiele z pytań, które mogą pojawić się na egzaminie znajdziesz w module quizów w naszej aplikacji. Jeżeli jesteś funkcjonariuszem odpowiedzialnym za przygotowanie testu wiedzy to ze Strażakiem Online w przeciągu kilku minut przygotujesz pisemny test wiedzy wraz z kluczem i kartą odpowiedzi. Więcej dowiesz się w artykule – Nauka do testów ze Strażakiem Online.

Część praktyczna

Na egzaminie praktycznym możesz spodziewać się wszystkiego co wcześniej ćwiczyliście podczas zajęć praktycznych. Na pewno musisz zwrócić uwagę na umiejętność posługiwania się specjalistycznym sprzętem, znajomość zasad prowadzenia korespondencji radiowej czy też znajomość przepisów BHP. Warto przed samym egzaminem jeszcze raz zapoznać się z programem szkolenia.

BHP

Egzamin z zakresu BHP przeprowadzany jest na zakończenie szkolenia, po zrealizowaniu wszystkich zajęć określonych w programie. Egzamin składa się z testu (minimum 10 zadań wielokrotnego wyboru z jedną prawidłowa odpowiedzią). Egzamin zostaje zaliczony, jeżeli egzaminowany uzyskał minimum 70% prawidłowych odpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi związane z tematem artykułu. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię kwestie skontaktuj się z nami, spróbujemy pomóc.

Czy zajęcia teoretyczne prowadzone są w formie zdalnej?

Tak, zajęcia teoretyczne mogą być realizowane przy wykorzystaniu metod nauczania na odległość. W takim przypadku cześć teoretyczna egzaminu przeprowadzona zostanie po ukończeniu modułu teoretycznego przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

Podsumowanie

Zakres tematów poruszanych na szkoleniu podstawowym jest bardzo szeroki. Wynika to z faktu, że jako strażak-ratownik podczas akcji spotkasz się z wieloma różnymi sytuacjami. Musisz być do tego dobrze przygotowany. Pamiętaj, że nauka i doskonalenie umiejętności nie kończy się na szkoleniu podstawowym – to dopiero początek.

Jeżeli artykuł wniósł coś pozytywnego do funkcjonowania Twojej jednostki udostępnij go dalej. Może ktoś jeszcze skorzysta z tych treści. Jeżeli masz coś do dodania lub chcesz o coś zapytać napisz do nas.

Zapoznaj się z pozostałymi artykułami

Zapoznaj się z opracowanymi przez nas artykułami i zainspiruj się do działania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Bezpieczeństwo i higiena pracy i służby strażaka

Szkolenie podstawowe dla Strażaków ratowników OSP rozpoczyna się od spotkania organizacyjnego i szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.Organizator szkolenia...

Akronim SPOŁEM

Akronim SPOŁEM

Dla strażaka pracującego w pożarze wewnętrznym ekwipunek osobisty jest gwarancją bezpieczeństwa. Jednak w dużym stresie łatwo pominąć jakiś ważny element wyposażenia wchodząc do akcji. Pewnie nie raz musiałeś wracać się do samochodu po latarkę albo sprzęt burzący.

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Zawody sportowo-pożarnicze OSP

Po przeczytaniu artykułu dowiesz się jak wyglądają zawody sportowo-pożarnicze OSP. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do rozpoczęcia treningów w swojej jednostce i przygotowania się do najbliższych eliminacji.

Załóż bezpłatne konto

Ze Strażakiem Online zyskujesz kompleksową i uporządkowaną ewidencję danych. Przygotowany przez nas system uprawnień umożliwia wszystkim strażakom włączenie się w pracę oraz obserwowanie tego co dzieje się w jednostce.

Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

Uwaga ważne!
Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.