Poradnik - Własne wzory dokumentów

Na podstawie gromadzonych w aplikacji danych możesz przygotowywać dokumenty. Strażak.Online umożliwia dostosowanie każdego wzoru dokumentu do potrzeb jednostki.

Przygotowanie wzoru

Krok 1: Plik z wzorem dokumentu musi być plikiem z rozszerzeniem docx. Jeżeli posiadasz wzór w takim formacie wystarczy, że w odpowiednie miejsca wstawisz znaczniki, które zostaną zastąpione danymi znajdującymi się w aplikacji Strażak.Online. W poniższym przykładzie prezentujemy jak dostosować wzór aby numer meldunku i data były automatycznie wypełniane.

Krok 2: Wgranie wniosku do Strażaka Online. Jeżeli odpowiednio przygotowałeś wzór wyślij go do aplikacji Strażak.Online. Podczas generowania dokumentu będziesz mógł wskazać ten wzór lub skorzystać z domyślnego. Podczas dodawania pierwszego własnego wzoru warto utworzyć strukturę katalogów aby zachować porządek.

Dostępne tagi, które możesz wykorzystać do przygotowania własnego wzoru

Wniosek o ekwiwalent z pojedynczej akcji - dostępne znaczniki

Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

Bieżąca data: {data}
Bieżąca data i czas: {czas_i_data}
Nazwa: {nazwa}
Numer meldunku: {numer_meldunku}
Rodzaj: {rodzaj}
Wielkość pożaru: {wielkosc_pozaru}
Wielkość pożaru lasu: {wielkosc_pozaru_lasu}
Wielkość miejscowego zagrożenia: {wielkosc_mz}
Rodzaj miejscowego zagrożenia: {rodzaj_mz}
Kierujący działaniami: {kierujacy_dzialaniami}
Długość geograficzna: {dlugosc_geograficzna}
Szerokość geograficzna: {szerokosc_geograficzna}
Miejscowość: {miejscowosc}
Ulica: {ulica}
Numer budynku: {nr_budynku}
Adres: {adres}
Teren zdarzenia: {teren_zdarzenia}
Właściciel: {wlasciciel}
Obiekt: {obiekt}
Liczba rannych: {liczba_rannych}
Liczba ofiar: {liczba_ofiar}
Czas zaalarmowania: {czas_zaalarmowania}
Data zaalarmowania: {data_zaalarmowania}
Godzina zaalarmowania: {godzina_zaalarmowania}
Czas rozpoczęcia: {czas_rozpoczecia}
Data rozpoczęcia: {data_rozpoczecia}
Godzina rozpoczęcia: {godzina_rozpoczecia}
Czas zakończenia: {czas_zakonczenia}
Data zakończenia: {data_zakonczenia}
Godzina zakończenia: {godzina_zakonczenia}
Czas trwania hh:mm: {czas_trwania_hh_mm}
Czas trwania słownie: {czas_trwania_slownie}
Czas trwania minuty: {czas_trwania_minuty}
Zużyta woda: {zuzyta_woda}
Zużyty środek pianotwórczy: {zuzyty_srodek_pianotworczy}
Zużyte neutralizatory: {zuzyte_neutralizatory}
Zużyte sorbenty: {zuzyte_sorbenty}
Uwagi: {uwagi}
Notatka: {notatka}
Liczba uczestników: {liczba_uczestnikow}
Liczba pojazdów: {liczba_pojazdow}
Suma ekwiwalent 1: {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_gore}
Suma ekwiwalent 2: {suma_wynagrodzenia_standardowe_zaokraglenie_godzin}
Suma ekwiwalent 3: {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_dol}
Suma ekwiwalent 4: {suma_wynagrodzenia_kazda_minuta}
Stawka za ekwiwalent:{stawka}
Zsumowany czas udziału: {zsumowany czas udziału hh:mm}
Zsumowany czas udziału słownie: {zsumowany_czas_udzialu_slownie}
Zsumowany czas udziału w minutach: {zsumowany_czas_udzialu_minuty}

Pola dotyczące uczestników do wstawienia w tabeli (19 pól)

 • Imię (od 1 do x): {imie_1}
 • Nazwisko (od 1 do x): {nazwisko_1}
 • Imię i nazwisko (od 1 do x): {imie_i_nazwisko_1}
 • Pesel (od 1 do x): {pesel_1}
 • Data urodzenia (od 1 do x): {data_urodzenia_1}
 • Miejsce pracy (od 1 do x): {miejsce_pracy_1}
 • Funkcja (od 1 do x): {funkcja_strazaka_1}
 • Funkcja w akcji (od 1 do x): {funkcja_1}
 • Adres zamieszkania  (od 1 do x): {adres_zamieszkania_1}
 • Miejscowość (od 1 do x): {miejscowosc_1}
 • Kod pocztowy (od 1 do x): {kod_pocztowy_1}
 • Numer rachunku  (od 1 do x): {numer_rachunku_1}
 • Czas pracy hh:mm (od 1 do x): {czas_pracy_hh_mm_1}
 • Czas pracy w minutach (od 1 do x): {czas_pracy_minuty_1}
 • Czas pracy słownie (od 1 do x): {czas_pracy_slownie_1}
 • Wysokość ekwiwalentu według schematu 1 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_gore_1}
 • Wysokość ekwiwalentu według schematu 2 (od 1 do x): {wynagrodzenie_standardowe_zaokraglenie_godzin_1}
 • Wysokość ekwiwalentu według schematu 3 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_dol_1}
 • Wysokość ekwiwalentu według schematu 4 (od 1 do x): {wynagrodzenie_kazda_minuta_1}

Pola dotyczące pojazdów do wstawienia w tabeli (10 pól)

 • Nazwa (od 1 do x): {nazwa_1}
 • Nazwa skrócona (od 1 do x): {nazwa_skrocona_1}
 • Numer rejestracyjny (od 1 do x): {numer_rejestracyjny_1}
 • Numer operacyjny (od 1 do x): {numer_operacyjny_1}
 • Uwagi (od 1 do x): {uwagi_1}
 • Przebyte kilometry (od 1 do x): {przebyte_kilometry_1}
 • Czas na postoju (od 1 do x): {czas_na_postoju_1}
 • Czas pracy autopompy (od 1 do x): {czas_pracy_autopompy_1}
 • Czas włączonego ogrzewania (od 1 do x): {czas_wlaczonego_ogrzewania_1}
 • Czas pracy wyciągarki (od 1 do x): {czas_pracy_wyciagarki_1}
Zbiorczy wniosek o ekwiwalent z akcji - dostępne znaczniki

Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

Bieżąca data: {data}
Bieżąca data i czas: {czas_i_data}
Okresie od {okres_od}
Okres do {okres_do}
Stawka godzinowa za akcję: {stawka}
Liczba wszystkich akcji: {liczba_wszystkich_akcji}
Suma wynagrodzenia (zaokrąglenie godzin w górę): {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_gore}
Suma wynagrodzenia (standardowe zaokrąglenie godzin): {suma_wynagrodzenia_standardowe_zaokraglenie_godzin}
Suma wynagrodzenia (zaokrąglenie godzin w dół): {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_dol}
Suma wynagrodzenia (każda minuta pracy): {suma_wynagrodzenia_kazda_minuta}

Pola dotyczące uczestników do wstawienia w tabeli:
Imię (od 1 do x): {imie_1}
Nazwisko (od 1 do x): {nazwisko_1}
Imię i nazwisko (od 1 do x): {imie_i_nazwisko_1}
Pesel (od 1 do x): {pesel_1}
Data urodzenia (od 1 do x): {data_urodzenia_1}
Miejsce pracy (od 1 do x): {miejsce_pracy_1}
Funkcja (od 1 do x): {funkcja_strazaka_1}
Adres zamieszkania  (od 1 do x): {adres_zamieszkania_1}
Miejscowość (od 1 do x): {miejscowosc_1}
Kod pocztowy (od 1 do x): {kod_pocztowy_1}
Numer rachunku  (od 1 do x): {numer_rachunku_1}
Czas pracy hh:mm (od 1 do x): {czas_pracy_hh_mm_1}
Czas pracy w minutach (od 1 do x): {czas_pracy_minuty_1}
Czas pracy słownie (od 1 do x): {czas_pracy_slownie_1}
Wysokość ekwiwalentu według schematu 1 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_gore_1}
Wysokość ekwiwalentu według schematu 2 (od 1 do x): {wynagrodzenie_standardowe_zaokraglenie_godzin_1}
Wysokość ekwiwalentu według schematu 3 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_dol_1}
Wysokość ekwiwalentu według schematu 4 (od 1 do x): {wynagrodzenie_kazda_minuta_1}

  Wniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP - dostępne znaczniki

  Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

  Bieżąca data: {data}
  Bieżąca data i czas: {czas_i_data}
  Wnioskowany medal: {nazwa_odznaczenia}
  Imię: {imie}
  Nazwisko: {nazwisko}
  Imię ojca: {imie_ojca}
  Data urodzenia: {data_urodzenia}
  Adres zamieszkania: {adres_zamieszkania}
  Funkcja w OSP (Związku): {funkcja_w_osp}
  Odznaczenia i odznaki Związku OSP (podać rok nadania): {odznaczenia_i_odznaki_zwiazku_osp}
  Odznaczenia państwowe i inne (podać rok nadania): {odznaczenia_panstwowe_i_inne}
  Uzasadnienie: {uzasadnienie}

   Oświadczenie z numerem konta do wypłaty ekwiwalentu - dostępne znaczniki

   Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

   Bieżąca data: {data}
   Bieżąca data i czas: {czas_i_data}
   Imię: {imie}
   Nazwisko: {nazwisko}
   Imię i nazwisko: {imie_i_nazwisko}
   Adres zamieszkania: {adres_zamieszkania}

   PESEL: {pesel}
   W przypadku gdy PESEL trzeba wpisać w kratki:
   Numer PESEL (cyfra 1): {p1}
   Numer PESEL (cyfra 2): {p2}
   Numer PESEL (cyfra 3): {p3}
   Numer PESEL (cyfra 4): {p4}
   Numer PESEL (cyfra 5): {p5}
   Numer PESEL (cyfra 6): {p6}
   Numer PESEL (cyfra 7): {p7}
   Numer PESEL (cyfra 8): {p8}
   Numer PESEL (cyfra 9): {p9}
   Numer PESEL (cyfra 10): {p10}
   Numer PESEL (cyfra 11): {p11}

   Numer rachunku: {numer_rachunku_bankowego}
   W przypadku gdy numer rachunku trzeba wpisać w kratki:
   Numer rachunku (cyfra 1): {r1}
   Numer rachunku (cyfra 2): {r2}
   Numer rachunku (cyfra 3): {r3}
   Numer rachunku (cyfra 4): {r4}
   Numer rachunku (cyfra 5): {r5}
   Numer rachunku (cyfra 6): {r6}
   Numer rachunku (cyfra 7): {r7}
   Numer rachunku (cyfra 8): {r8}
   Numer rachunku (cyfra 9): {r9}
   Numer rachunku (cyfra 10): {r10}
   Numer rachunku (cyfra 11): {r11}
   Numer rachunku (cyfra 12): {r12}
   Numer rachunku (cyfra 13): {r13}
   Numer rachunku (cyfra 14): {r14}
   Numer rachunku (cyfra 15): {r15}
   Numer rachunku (cyfra 16): {r16}
   Numer rachunku (cyfra 17): {r17}
   Numer rachunku (cyfra 18): {r18}
   Numer rachunku (cyfra 19): {r19}
   Numer rachunku (cyfra 20): {r20}
   Numer rachunku (cyfra 21): {r21}
   Numer rachunku (cyfra 22): {r22}
   Numer rachunku (cyfra 23): {r23}
   Numer rachunku (cyfra 24): {r24}
   Numer rachunku (cyfra 25): {r25}
   Numer rachunku (cyfra 26): {r26}

    Karta skierowania na szkolenie

    Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

    Nazwa szkolenia: {nazwa_szkolenia}
    Rozpoczęcie szkolenia: {termin_od}
    Zakończenie szkolenia: {termin_do}
    Pełna nazwa jednostki: {nazwa_osp}
    Gmina: {gmina}
    Powiat: {powiat}
    NIP: {powiat}
    REGON: {powiat}
    Imię: {imie}
    Imię i nazwisko: {imie_i_nazwisko}
    Imiona i nazwisko: {imiona_i_nazwisko}
    Data urodzenia: {data_urodzenia}
    Miejsce urodzenia: {miejsce_urodzenia}
    Imię ojca: {imie_ojca}
    Pesel: {pesel}
    Adres: {adres_zamieszkania}
    Numer rachunku bankowego: {numer_rachunku_bankowego}

    Informacje o ważnych ukończonych szkoleniach
    {#ukonczone_szkolenia}{nazwa}, {/ukonczone_szkolenia}

    Informacja o wszystkich szkoleniach
    {#wszystkie_ukonczone_szkolenia}{nazwa}, {/wszystkie_ukonczone_szkolenia}

    Raport z akcji - dostępne znaczniki

    Wstaw do wzoru tag w odpowiednim miejscu, tag zostanie wypełniony danymi. Lista dostępnych tagów znajduje się poniżej:

    Bieżąca data: {data}
    Bieżąca data i czas: {czas_i_data}
    Nazwa: {nazwa}
    Numer meldunku: {numer_meldunku}
    Rodzaj: {rodzaj}
    Wielkość pożaru: {wielkosc_pozaru}
    Wielkość pożaru lasu: {wielkosc_pozaru_lasu}
    Wielkość miejscowego zagrożenia: {wielkosc_mz}
    Rodzaj miejscowego zagrożenia: {rodzaj_mz}
    Kierujący działaniami: {kierujacy_dzialaniami}
    Długość geograficzna: {dlugosc_geograficzna}
    Szerokość geograficzna: {szerokosc_geograficzna}
    Miejscowość: {miejscowosc}
    Ulica: {ulica}
    Numer budynku: {nr_budynku}
    Adres: {adres}
    Teren zdarzenia: {teren_zdarzenia}
    Właściciel: {wlasciciel}
    Obiekt: {obiekt}
    Liczba rannych: {liczba_rannych}
    Liczba ofiar: {liczba_ofiar}
    Czas zaalarmowania: {czas_zaalarmowania}
    Data zaalarmowania: {data_zaalarmowania}
    Godzina zaalarmowania: {godzina_zaalarmowania}
    Czas rozpoczęcia: {czas_rozpoczecia}
    Data rozpoczęcia: {data_rozpoczecia}
    Godzina rozpoczęcia: {godzina_rozpoczecia}
    Czas zakończenia: {czas_zakonczenia}
    Data zakończenia: {data_zakonczenia}
    Godzina zakończenia: {godzina_zakonczenia}
    Czas trwania hh:mm: {czas_trwania_hh_mm}
    Czas trwania słownie: {czas_trwania_slownie}
    Czas trwania minuty: {czas_trwania_minuty}
    Zużyta woda: {zuzyta_woda}
    Zużyty środek pianotwórczy: {zuzyty_srodek_pianotworczy}
    Zużyte neutralizatory: {zuzyte_neutralizatory}
    Zużyte sorbenty: {zuzyte_sorbenty}
    Uwagi: {uwagi}
    Notatka: {notatka}
    Liczba uczestników: {liczba_uczestnikow}
    Liczba pojazdów: {liczba_pojazdow}
    Suma ekwiwalent 1: {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_gore}
    Suma ekwiwalent 2: {suma_wynagrodzenia_standardowe_zaokraglenie_godzin}
    Suma ekwiwalent 3: {suma_wynagrodzenia_zaokraglenie_godzin_w_dol}
    Suma ekwiwalent 4: {suma_wynagrodzenia_kazda_minuta}
    Stawka za ekwiwalent:{stawka}
    Zsumowany czas udziału: {zsumowany czas udziału hh:mm}
    Zsumowany czas udziału słownie: {zsumowany_czas_udzialu_slownie}
    Zsumowany czas udziału w minutach: {zsumowany_czas_udzialu_minuty}

    Uczestnicy akcji (19 pól)

    • Imię (od 1 do x): {imie_1}
    • Nazwisko (od 1 do x): {nazwisko_1}
    • Imię i nazwisko (od 1 do x): {imie_i_nazwisko_1}
    • Pesel (od 1 do x): {pesel_1}
    • Data urodzenia (od 1 do x): {data_urodzenia_1}
    • Miejsce pracy (od 1 do x): {miejsce_pracy_1}
    • Funkcja (od 1 do x): {funkcja_strazaka_1}
    • Funkcja w akcji (od 1 do x): {funkcja_1}
    • Adres zamieszkania  (od 1 do x): {adres_zamieszkania_1}
    • Miejscowość (od 1 do x): {miejscowosc_1}
    • Kod pocztowy (od 1 do x): {kod_pocztowy_1}
    • Numer rachunku  (od 1 do x): {numer_rachunku_1}
    • Czas pracy hh:mm (od 1 do x): {czas_pracy_hh_mm_1}
    • Czas pracy w minutach (od 1 do x): {czas_pracy_minuty_1}
    • Czas pracy słownie (od 1 do x): {czas_pracy_slownie_1}
    • Wysokość ekwiwalentu według schematu 1 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_gore_1}
    • Wysokość ekwiwalentu według schematu 2 (od 1 do x): {wynagrodzenie_standardowe_zaokraglenie_godzin_1}
    • Wysokość ekwiwalentu według schematu 3 (od 1 do x): {wynagrodzenie_zaokraglenie_godzin_w_dol_1}
    • Wysokość ekwiwalentu według schematu 4 (od 1 do x): {wynagrodzenie_kazda_minuta_1}

    Przybyli na alarm (4 pola)

    • Imię (od 1 do x): {imie_1}
    • Nazwisko (od 1 do x): {nazwisko_1}
    • Imię i nazwisko (od 1 do x): {imie_i_nazwisko_1}
    • Funkcja strażaka (od 1 do x): {funkcja_strazaka_1}

    Inne służby (4 pola)

    • Nazwa (od 1 do x): {nazwa_1}
    • Rodzaj (od 1 do x): {rodzaj_1}
    • Kryptonim (od 1 do x): {kryptonim_1}
    • Uwagi (od 1 do x): {uwagi_1}

    Rodzaj prowadzonych działań (2 pola)

    • Nazwa działania (od 1 do x): {nazwa_dzialania_1}
    • Notatka (od 1 do x): {notatka_1}

    Użyty sprzęt (2 pola)

    • Nazwa sprzętu (od 1 do x): {nazwa_sprzetu_1}
    • Czas użycia (od 1 do x): {czas_uzycia_1}
    • Imię obsługującego (od 1 do x): {imie_obslugujacego_1}
    • Nazwisko obsługującego (od 1 do x): {nazwisko_obslugujacego_1}
    • Imię i nazwisko obsługującego (od 1 do x): {imie_i_nazwisko_obslugujacego_1}
    • Notatka (od 1 do x): {notatka_1}

    Pojazdy (10 pól)

    • Nazwa (od 1 do x): {nazwa_1}
    • Nazwa skrócona (od 1 do x): {nazwa_skrocona_1}
    • Numer rejestracyjny (od 1 do x): {numer_rejestracyjny_1}
    • Numer operacyjny (od 1 do x): {numer_operacyjny_1}
    • Uwagi (od 1 do x): {uwagi_1}
    • Przebyte kilometry (od 1 do x): {przebyte_kilometry_1}
    • Czas na postoju (od 1 do x): {czas_na_postoju_1}
    • Czas pracy autopompy (od 1 do x): {czas_pracy_autopompy_1}
    • Czas włączonego ogrzewania (od 1 do x): {czas_wlaczonego_ogrzewania_1}
    • Czas pracy wyciągarki (od 1 do x): {czas_pracy_wyciagarki_1}

    Baza wzorów dokumentów

    Poniżej możesz pobrać zmodyfikowane wersje wzorów dokumentów

    Pomoc w przygotowaniu wzoru

    Jeżeli napotkasz na trudności podczas przygotowywania własnego wzoru dokumentu skontaktuj się z nami. Nasz zespół pomoże Ci przygotować wzór spełniajacy Twoje wymagania.

    Załóż bezpłatne konto

    Ze Strażakiem Online zyskujesz kompleksową i uporządkowaną ewidencję danych. Przygotowany przez nas system uprawnień umożliwia wszystkim strażakom włączenie się w pracę oraz obserwowanie tego co dzieje się w jednostce.

    Przez pełen miesiąc bezpłatnie korzystaj z wszystkich możliwości systemu Strażak.Online. Załóż konto i przekonaj się, że nasza aplikacja jest dobrym wyborem dla całej jednostki.

    Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

    Podaj adres e-mail, na który będziemy wysłać Ci wiadomości dotyczące gotowości operacyjnej OSP

    Uwaga ważne!
    Musisz kliknąć przycisk w pierwszej wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery "spam" i "oferty".

    Dzięki, pamiętaj o potwierdzeniu wiadomości e-mail.